Članstvo Postani članudruge ja sam 1 od 10

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba hrvatskog i/ili stranog državljanstva koja je zainteresirana za rad u Udruzi i doprinošenju ostvarivanju ciljeva Udruge, a koja prihvaća odredbe našeg Statuta. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe registrirane u Hrvatskoj. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika. Članom Udruge  postaje se uplatom članarine i upisom u registar članova koji u elektronskom obliku vodi Predsjednica udruge ili druga ovlaštena osoba za zastupanje. Registar članova Udruge dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Zahtjev za članstvo u Udruzi podnosi se ispunjavanjem Pristupnice koja je dostupna u Udruzi i na web stranici Udruge. Pristupnica se može ispuniti osobno u Udruzi ili kopija popunjene i potpisane pristupnice poslati  elektroničkom poštom, a originalni primjerak običnom poštom na adresu Udruge.

Članom Udruge postaje se uplatom godišnje članarine u iznosu od 20,00 €, odnosno 150,70kn preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

Članarina se uplaćuje na žiro račun Udruge otvoren u Zagrebačkoj banci IBAN HR0923600001103010003.

Članarina možete uplatiti skeniranjem 2D koda:

clanarina

Redovni član

su punoljetne, poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe registrirane u Hrvatskoj koji članovi aktivnim radom sudjeluju u djelatnosti i programima Udruge.

Prava i obveze redovitih članova su:

 • aktivno bavljenje aktivnostima i djelatnostima Udruge
 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • zauzimanje za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • biti informirani o radu Udruge
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze
 • poštivati odluke tijela Udruge
 • poštivati odredbe Statuta.

(Ostale detaljne informacije o članstvu vidi Statut Udruge)

Počasni član

su oni članovi koji su svojim predanim ili dugogodišnjim radom ili suradnjom s Udrugom pridonijeli ugledu Udruge i promoviranju ciljeva i djelovanju Udruge.

Pridruženi članovi

su punoljetne, poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe registrirane u Hrvatskoj.

Prava i obveze pridruženih članova su:

 • neformalno ili povremeno bavljenje aktivnostima Udruge
 • javno podupiranje svih aktivnosti i rada Udruge
 • biti informirani o radu Udruge
 • čuvati i podizati ugled Udruge
 • poštivati odluke tijela Udruge
 • poštivati odredbe Statuta.

Naš rad možete podržati donacijom

donacije

Ja sam 1 od 10  - Udruga žena oboljelih od endometrioze
HR-10000 Zagreb
www.jasam1od10.hr
OIB: 14886696910
IBAN: HR0923600001103010003
Zagrebačka banka d.d. (SWIFT: ZABAHR2x)