Začetak udruge Ja sam 1 od 10

Udruga žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10 proizašla je iz građanske inicijative “I ja sam 1 od 10” koja je pokrenuta u ožujku 2022. godine s ciljem osvješćivanja žena oboljelih od endometrioze i širu javnost o kompleksnosti i mogućoj ozbiljnosti ove bolesti.

Udruga žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10 od 1. lipnja 2022. godine počinje djelovati pod vodstvom Zorice Martić, Nike Bašić Bunić i Kristine Martić kojima se 5. srpnja 2022. godine priključuje Žaklina Posavec. Navedeni tim dodatno je osnažen uključenjem Tine Bačić u rad Udruge. Od samih početka usredotočeni smo na podizanje svijesti o endometriozi u Hrvatskoj. Neki od ciljeva koje smo si kao Udruga zadali su promicanje, razvitak i unapređivanje prava žena oboljelih i liječenih od endometrioze te njihovih obitelji i drugih bliskih osoba, posebno onih kojima je bolest pridonijela tjelesnom oštećenju i invalidnosti; podizanje kvalitete liječenja sukladno pravilima suvremene znanosti i struke te unapređivanje kvalitete života oboljelih žena kroz sustavnu i socijalno institucionalnu podršku kako bi se uvažavale njihove potrebe i dostojanstvo.