Donacija tvrtke Almagea članicama Udruge žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10

Almagea je hrvatska tvrtka koja je 2022. godine napunila uspješnih 10 godina poslovanja, a bavi se proizvodnjom dodataka prehrani koji su prirodna pomoć za osobe s modernim i stresnim načinom života. U 2023. godini njihova paleta proizvoda broji devet dodataka prehrani. U Almagei vole sve oblike brige o zdravlju te iz tog razloga proizvode dodatke prehrani koji pridonose očuvanju zdravlja te poboljšanju kvalitete i ljepote življenja.

Iz njihovog postojećeg asortimana, posebno izdvajaju proizvode Almagea® Curcumin Forte+, Thyroideal+ i Krill Oil Cardio+ koji bi mogli biti osobito interesantni i korisni ženama oboljelima od endometrioze ili koje, prema svojim simptomima, sumnjaju u nju.

Almagea® Curcumin Forte+

Danas je upotreba kurkumina najpoznatija u stanjima oslabljenog imuniteta i bolesti koje karakterizira pojava snažne upale jer kurkumin posjeduje snažno protuupalno, antioksidacijsko, antimikrobno i imunomodulatorno djelovanje[1].

Izuzetno je bitno funkciju imuniteta svakodnevno održavati učinkovitom kako bi se naše tijelo djelotvorno moglo obraniti od mnogih patogenih mikroorganizama - poput gljivica, virusa i bakterija, ali i stranog tkiva ili tkiva koje raste na pogrešnom mjestu[2], kao što je upravo slučaj kod endometrioze[3],[4].

Polifenolu kurkuminu najviše odgovara kombinacija s vitaminom D čime se postiže sinergijski učinak prepoznat u različitim kliničkim situacijama, a posebice kod upalnih, infektivnih i neurodegenerativnih bolesti gdje je kurkumin u kombinaciji s vitaminom D jače stimulirao zaštitne gene u usporedbi kada je uziman samo vitamin D.

NovaSOL® Curcumin je micelarni oblik kurkumina koji ima dokazanu visoku bioraspoloživost – 185 puta veću u odnosu na nativni kurkumin[5]. Zbog specifičnog oblika micela koje su topive u vodi, NovaSOL® Curcumin ne treba prisutnost piperina (ekstrakta crnog papra) niti drugih spojeva koje bi mu povećale bioraspoloživost.

Udruga žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10 zahvaljuje tvrtci Almagea na donaciji dodatka prehrani Curcumin Forte+; svakoj članici za 3 mjeseca primjene (ukupno 120 kom).

 


[1]Gunnars, K. (2018) 10 Proven Health Benefits of Turmeric and Curcumin. Healthline.
[2] Vallée i Lecarpentier (2020) Review: Curcumin and Endometriosis. Int. J. Mol. Sci. 21, 2440.
[3] Meresman i sur. (2021) Natural treatment of endometriosis. Human Reproduction Update, 27, 367–392.
[4] Goła˛bek i sur. (2021) Review: Polyphenols as a Diet Therapy Concept for Endometriosis - Current Opinion and Future Perspectives. Nutrients. 13, 1347.
[5] Schiborr, C., Kocher, A., Behnam, D., Jandasek, J., Toelstede, S., Frank, J. (2014) The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Mol. Nutr. Food. Res. 58, 516-527.